Kommunalvalg i København:
Kommunisterne stiller op

foto: Niels Sigaard

De tre kommunistiske partier i København stiller sammen op til kommunalvalget. Vi mener, at København kan og skal gå forrest i et opgør imod EUs sparediktatur og imod social dumping.

Danmarks Kommunistiske Parti Kommunistisk Parti i Danmark Kommunistisk Parti
Danmarks Kommunistiske Parti Kommunistisk Parti i Danmark Kommunistisk Parti København
Frederikssundsvej 64 st.
2400 København NV
33 91 66 44
dkp@dkp.dk
Frederikssundsvej 82
2400 København NV
38 88 28 33
kommunist@kommunisterne.dk
Ryesgade 3F
2200 København N
40 94 40 31
kbh@kommunister.dk

Materialer


Kommunalvalg i København:
Kommunisterne stiller op

Vi skal selv bestemme i København

København skal ikke fjernstyres fra Bruxelles eller Christiansborg. Kommunisterne går imod EU's og regeringens diktat om offentlige nedskæringer. At bilde folk ind, at vi kan spare os ud af krisen er politisk og økonomisk svindel.

Stop for social dumping

Det giver ingen mening at kommunen slagter københavnske arbejdspladser og i stedet får udført arbejde af importeret arbejdskraft – til sultelønninger. Alt arbejde skal udføres på danske overenskomstvilkår og skal sikre lære- og praktikpladser.

Slut med privatiseringer

Offentlig service og velfærd bliver ikke bedre af, at der er nogen, som skal tjene på det: Den bliver dyrere og dårligere – og medarbejderne får ringere forhold. Privatiseringerne skal ophøre og udliciterede opgaver skal tilbage til kommunen.

Mere og bedre service til børn, unge og ældre

Vores børn og ældre bliver behandlet uanstændigt, fordi der ”ikke er råd” til ordentlig service – det kan ikke være rigtigt. Vi skal sætte en stopper for nedskæringerne: Arbejdspladserne giver skatteindtægter i stedet for at koste dagpenge. Sværere er det heller ikke!

Styr på trafik og miljø

Den kollektive trafik skal udbygges og forøges, inden vi går til i biltrafik. Taksterne skal sættes ned, så alle har råd til transport. Der skal laves letbaner og mere metro.

Tryghed om boligen

Ingen skal sættes ud af sit hjem på grund af systemets krise. De mange tomme lejligheder skal hurtigt tvangsudlejes. Kommunen burde købe tomme ejerlejligheder til udlejning, og der skal igen bygges kommunale boliger. Der skal være ordentlige og billige boliger til unge under uddannelse, så der skal bygges kollegier og indrettes ungdomskollektiver. Vi vil have et huslejetilskud til unge under uddannelse, så huslejen højst udgør 15 % af indtægten.

Stem på liste K – valget er dit!

Som kandidater på liste K opstiller blandt andre Anders Sørensen (Kommunistisk Parti) og Betty Frydensbjerg Carlsson (Kommunistisk Parti i Danmark).